J O M O – the Joy Of Missing Out

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 41482.jpg

Allmänt används uttrycket JOMO – the Joy Of Missing Out – för att beskriva motsatsen till FOMO – the Fear Of Missing Out. Detta förknipas oftast med rädslan att missa något främst inom sociala medier eller ångest man kan uppleva när man tror att andra från den egna sociala omgivningen är “ute” och delar upplevelser som man själv inte är del av.

För oss innehåller uttrycket mer än detta, för vi känner oss redan ganska fria från det ovan beskrivna. Vi applicerar detta huvudsakligen på vårt sätt att leva av och med det naturen erbjuder oss på vår egen gård och i vår egen skog.

Vi upplever exempelvis en glädje i att låta ett stor och fällmoget träd stå kvar istället för att hugga ner det, trots att vi går miste om ekonomiska vinningen vi hade fått genom att sälja stocken till sågverk eller massavedproduktion. Bara för att trädet tillför så mycket mer genom att stå kvar i vår skog – i form av koldioxid-lager, livsmiljö för insekter, samspel med mikroorganismer i jorden och som ammträd för unga träd under dess kronskärm.

På samma vis upplever vi en glädje i att våra bi lever ett naturligt liv med få ingrepp och är helt tillfreds med att “skörda” lite mindre honung från dem – precis den mängden de kan avvara.

Denna filosofi tillämpar vi på många av våra sysslor och verksamheter, från grönsaksodlingen till fritidsaktiviteter, semesterresor till heminredning och vår syn på balansen mellan arbetstid och familjetid.

Allt för det enkla livet och glädjen i att vara nöjd med det.

Lämna ett svar