#TystSkog

Vi har idag varit ute för att fotografera skog runt omkring oss som del av naturskyddsföreningens kampanj #TystSkog.

Vi tycker att det är viktigt att diskutera bilden av “skog” i Sverige och som någon skrev, jag tror det var på sidan SKYDDA SKOGEN, behöver vi egentligen ett nytt sätt att definiera vad vi kallar för”skog”. För skillnaden mellan brukat skog och naturskog är ungefär lika stor som skillnaden mellan en spannmålsåker och en blomsteräng. Därför tycker jag att stora delar av den brukade skogen borde egentligen kallas för det den är: Virkesåker, Vedåker, Massaåker…

Kampanjens budskap

#TystSkog och ​tystskog.naturskyddsforeningen.se

Vi vill se ett skogsbruk som respekterar naturens gränser! Tillsammans ger vi skogen och dess invånare en röst!

naturskyddsföreningen

“Sveriges artrika skogar försvinner i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Vi ger skogen en röst!

Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus. Men faktum är att skogar fulla av liv tystnar allt mer och ersätts av planteringar. Läget är akut, men få känner till hur illa det är. Det är dags att reda ut hur det verkligen ligger till. ​Vi ger skogen en röst!

Artrika naturskogar är avgörande för den biologiska mångfalden och en viktig del i arbetet med att tackla klimatförändringarna. Men Sveriges naturskogar minskar i en allt snabbare takt när de avverkas och ersätts med artfattiga trädplanteringar. Engagera dig för skogen var med och bidra till att göra skogsbruket mer hållbart och att mer skog skyddas. För vi har inte råd att låta skogen tystna!”

Besök naturskyddsföreningens sida och skriv under uppropet för skogen!

Lämna ett svar