Bi-vänlig trädgård/skog

Redan innan vi skaffade bin var framförallt Michael mycket inne på att alla växter i vår trädgård ska ha nytta på något sätt. Att vara föda till insekterna har då alltid stått högt i prioriteringen. Nu, efter många år av plantering och skötsel, och när bina äntligen (2019) har flyttad hem till oss, har vi ganska mycket att erbjuda till dem. Självklart har vi också sett till att det även finns något för andra insekter så som fjärrilar, humlor, vildbi och blomsterflygor.

I år har jag börjat att fota dragväxterna som våra bin besöker och idén är att jag kan så småningom fylla en bi-växt-kalender med dessa bilder. På så sätt kan vi själva följa upp och upptäcka eventuella tidsluckor i försörjningen i fall de skulle dyka upp. Och kanske vi kan inspirera någon att också plantera mera för bina och andra insekter.

På sikt är vi också inne på att odla en Bi-skog. Massor med blommande träd som ger riktigt stora drag till bina, så som Sälg, Lönn, Lind. Vi hoppas på att vi kan få en extra ren och opåverkat honung här hos oss då vi är långt ifrån all jordbruksmark med gifter och annat som kan hamna i honungen eller skada bina. Mer om detta, ännu ett alternativt sätt att nyttja skogen utan att avverka, kommer snart på hemsidans skogssida http://www.jomoskog.com/skogen.

Lämna ett svar